عنوان فراموش شده :« مدیرنقش یابی »

انتخاب شخصی تحت عنوان مدیرنقش یابی برای سینما وپروژه های سنگین وبزرگ تلویزیونی که در آنها مشاغل کارگردان بسیار زیاد است ودر نتیجه فرصت کافی برای جستجو وپیدا کردن بازیگرهای منطبق برنقشهای فیلمش ندارد ، می تواند بسیار سودمند ومفید باشد.

یک مدیر نقش یابی باید تخصص های خاصی داشته باشد:

1-  باید با کلیه اشخاصی که در سطح شهر بعنوان بازیگر مطرح هستند آشنایی کامل داشته باشد . این آشنایی باید شامل موارد زیر باشد: شناخت توانایی بازیگران – آگاهی کامل از روحیات بازیگران واینکه چه کسی چه نقشی را بهتر می تواند بازی کند – تطابق نقش وبازیگر از جهت فیزیکی وظاهری- همچنین آگاهی به اینکه هر بازیگر برای بازی در یک فیلم چقدر دستمزد می گیرد.

2-  به فن تحلیل سناریو وتحلیل شخصیت تسلط کامل داشته باشد تا بتواند تشخیص دهد که هر نقشی چه شخصیتی دارد تا پس از آن بتواند بدنبال بازیگر مورد نظر بگردد.

3-  همچنین باید با سبک وشیوه ی کاری هر کارگردانی که با او کار میکند ودید او نسبت به یک فیلمنامه ، آشنایی کامل داشته باشد تا انتخاب وی با انتخاب کارگردان منطبق باشد.

در کل شخصی که مدیر نقش یابی می شود ، باید علاوه بر اطلاعات ، دارای تجربه کافی نیز باشد. از خصوصیات دیگر مدیر نقش یابی این است که بایستی فیلمنامه های متنوع و زیاد بخواند وتئاتر وفیلم زیاد  ببیند . ارتباط مستمر وحضوری با کانون های فیلم سازی ، انجمن های سینمایی جوانان داشته باشد  ومحصولات آنها را در جلسات نمایش ونقد وبررسی ببیند واز نظر شناسایی استعدادها وبررسی آنها کارها را مورد تحلیل وبررسی قرار دهد . مدیر نقش یابی بایستی سعی کند در نمایش های مربوطه  به جشنواره های فیلم و تئاتر حضور مستمر داشته باشد وبراساس فیلمنامه های در دست کار نسبت به دعوت بازیگران وتست آنها اقدام کند. مدیر نقش یابی بایستی بر اساس تست بازیگران جلسات روخوانی فیلمنامه را به صورت جمعی یا فردی برگزار نماید وتوانایی افراد را در عرصه عمل ، فن بیان ، فیزیک، توانمندی جسمانی و مطابقت با نقش مورد نظر مورد ارزیابی ، سنجش ونهایتاً انتخاب قرار دهد.

 

مقاله از : عبدالرضا رضایی

(واحد هماهنگی وپشتیبانی سیمای شبکه فارس)  

 

 

 

+ نوشته شده توسط عبدالرضا رضایی در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ و ساعت 17:38 |

 آسيب شناسي جايگاه طراحي لباس در رسانه سيما


سايت خبري سيما فيلم/ فرخنده كيهاني يزدي- دبیر شورای طراحی لباس  مرکز سیما فیلم : سوابق-تحصیلات :ليسانس فلسفه غرب، فوق ليسانس عرفان ، معادل فوق ليسانس تهيه كنندگي تلويزيون -شغل: تهيه كننده ، ساخت بيش از 7 هزار دقيقه برنامه با محوريت مسائل اجتماعي خصوصاً مسائل بانوان، تحقيق و پژوهش پيرامون مسائل زنان از جمله پوشش بانوان ايراني در طول تاريخ، مدير عامل مؤسسه فرهنگي هنري اقليم نور، عضو هيأت مؤسس و هيأت مديره موسسه مطالعات و تاريخ معاصر ايران:

رسانه سيما در عين تأثيرگذاري بر چگونگي عناصر فرهنگي جامعه(كه پوشش هم يكي از آنهاست) به دليل ماهيت خود، از جو حاكم نيز تأثيرپذيري زيادي دارد. از همين رو، لازم ديديم تا در مورد وضعيت حاكم برفضاي پوشاك در ايران، اطلاعاتي كسب كنيم.
متأسفانه بازار لباس و به طور كلي صنعت پوشاك در كشور ما دچار بي برنامگي و  آشفتگي هاي زيادي است. اكثر مدل ها وارداتي هستند و كشور تركيه در اين ميان، نقش مهمي دارد. به دليل اهميت ندادن به فرهنگ پوشش و ضعف ساختاري صنعت پوشاك و رعايت نكردن معيارهاي زيبايي و تنوع در توليدات داخلي، اكثر افراد جذب الگوهاي غربي مي شوند.
يكي ديگر از دلايلي كه تلاش دستگاه هاي فرهنگي براي نظام بخشيدن به وضعيت پوشش را همواره با شكست رو به رو مي كند، اين است كه به اين موضوع بيشتر با نگاهي سياسي پرداخته شده تا يك مقوله مهم فرهنگي.
رسانه سيما در كنار ساير رسانه هاي بصري مثل سينما در ارزشگذاري، اعتبار بخشي، ترويج و تعميم انواع پوشش، نقش اساسي و تعيين كننده اي دارد؛ ولي متأسفانه طراحي لباس كه منشأ همه اين موارد است، از جايگاه مناسبي در توليدات سيما برخوردار نيست.
بدون شك، يكي از عواملي كه باعث مي شود مخاطب با شخصيت هاي يك سريال، يك فيلم سينمايي، يك تله فيلم و يا حتي با مجري يك برنامه ارتباط برقرار كند و برايش باورپذير باشد، تناسب بين نقش جايگاه و پوشش بازيگر و يا مجري است.طراحي لباس اگر آگاهانه انجام شود در واقع جزئي از فرآيند ماجراها و قصه مي شود و تحول  شخصيت ها در طول داستان در بعد اجتماعي يا رواني و اخلاقي به كمك پوشش (اعم از لباس و ملحقات آن مانند عينك، كفش و...) نمود پيدا مي كند. هم چنين استفاده درست از روان شناسي رنگ و حتي بافت پارچه ها مي تواند عامل مهمي باشد براي تأثيرگذاري هر چه بيشتر بر مخاطب.
با توجه به مطالب فوق و بررسي هايي كه در مورد جايگاه طراحي لباس در برنامه هاي تلويزيوني انجام گرفته است، مي توان به اين نتيجه رسيد كه طراحي لباس به عنوان عنصري تعيين كننده در كنار ساير عناصر زيبايي شناختي به منظور اثر بخشي مطلوب و صحيح بر مخاطب در بسياري از برنامه ها و سريال ها از جايگاه شايسته اي برخوردار نيست و اين موضوع بر مي گردد به چند علت عمده:
1-بي توجهي و يا عدم شناخت عوامل برنامه ساز از اهميت پوشش
2-در نظر گرفتن بودجه و امكانات مناسب در برآوردهاي مالي از طرف مديران
3-برخوردهاي سليقه اي كه از طرف ناظران پخش و سايرين اعمال مي شود و در واقع سازندگان برنامه ها را در موقعيتي قرار مي دهد كه از عوامل مهمي چون تأثيرات روان شناختي لباس، هماهنگ بودن با فرهنگ و ارزش هاي جامعه، تناسب با شخصيت و يا تيپ بازيگران و توجه به جنبه هاي زيبايي شناختي، صرف نظر و از پوششي استفاده كنند كه هيچ مشكلي به وجود نياورد.
در شرايط حاضر، واحد طراحي صحنه و لباس و كارگاه خياطي عملا در شبكه هاي 1 و 2 نيمه تعطيل است و فعاليت چشمگير و تأثيرگذاري ندارد(ساير شبكه هاي جديد التأسيس از ابتدا چنين واحدهايي نداشته اند)، دو آرشيو لباس (در شبكه 1 و در شهرك غزالي) فاقد امكانات و فضاي كافي و استاندارد هستند.
آرشيوها فاقد اطلاعات كامپيوتري و يا حتي آلبومي از لباس هاي موجود هستند. بسياري از لباس هاي دوخته شده در سريال هاي تاريخي در حال از بين رفتن بوده و بي توجهي و كمبود البسه امروزي در هر دو آرشيو جلب نظر مي كند.
در كنار همه اينها بي توجهي به وجه آكادميك اين موضوع از معضلات عمده است كه باعث تنزل جايگاه اين موضوع شده است.
در دانشكده صدا و سيما طراحي لباس حتي درحد چند واحد درسي هم ديده نشده، چه رسد به روش هاي علمي آرشيو و نگهداري لباس.
پس از بررسي سريال ها و تله فيلم ها و ساير برنامه هاي تلويزيوني به اين نتيجه رسيده ايم كه در بيشتر توليدات از طراح لباس استفاده نمي شود و اين كار يا به عهده طراح صحنه است و يا كسي كه تخصصي در اين زمينه ندارد.
بدين ترتيب، اين عوامل در كنارچند عامل ديگر كه به دلايلي از ذكر آنها خودداري  مي كنيم، باعث مي شود كه از يك ابزار كار جهت تأثيرگذاري بر مخاطب و هم چنين ترويج الگوهاي مناسب پوشش محروم بمانيم.
* فهرست كتاب هاي مرجع موجود در واحد تحقيقات طراحي لباس سيما فيلم:
1-لباس هاي محلي بانوان ايراني
نويسنده: فاطمه غفاري، كارشناس تكنولوژي آموزشي
انتشارات گردون سپهر
2- هشت هزار سال تاريخ پوشاك اقوام ايراني
تأليف:مهرآسا غيبي
انتشارات هيرمند
3- تاريخ لباس(5000 سال پوشاك زنان و مردان جهان)
روت ترنرويل كاكس
ترجمه: شيرين بزرگمهر
انتشارات توس
4- پوشاك ملل از كهن ترين زمان تا قرن نوزدهم
Dorine Van Den Beukel
ترجمه: مريم مدني
انتشارات مارليك
5- طرح ها و نقوش لباس ها و بافته هاي ساساني
نگارش محمدرضا رياضي
انشتارات گنجينه هنر
6- تاريخچه كلاه و پوشش سر در ايران(از آغاز تا پايان روزگار ساسانيان)
محبوبه كلانتري
اداره كل پژوهش هاي سيما
7- تاريخ پوشاك ايران، نگرشي بر پوشاك ايرانيان از هزاره پنجم پيش از ميلاد تا اواخر دوره هخامنشي
مولف: پريچهره رحيمي
دانشگاه هنر، 1385
8- تاريخچه پوشش سر در ايران
دكتر سهيلا شهشهاني
موسسه انتشارت مدير
9- تاريخ پوشاك ايرانيان، از ابتداي اسلام تا حمله مغول
دكتر محمدرضا چيت ساز
مركز تحقيقات و مطالعات و سنجش برنامه اي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
سازمان مطالعه و تدوين سمت
10- A Family Of  Fashion
The Messels: Six Generation Of  Dress Philip Wilson Publishers
11- پوشاك ايرانيان از چهارده قرن پيش تا آغاز دوره شاهنشاهي پهلوي
جليل ضياءپور
* پوشاك زنان
1- پوشاك زنان صدر اسلام(4 فيش)
2- پوشاك زنان دوره مغول تا دوره صفويه(2 فيش)
3- پوشاك زنان از تشكيل دولت صفويه، تا اوايل قاجاريه (صفويه، زنديه،افشاريه)( 49 فيش)
4- پوشاك زنان دوره چهارم (از اوايل دوره قاجاريه تا صدر مشروطه)(104 فيش)
5- پوشاك زنان دوره پنجم(از صدر مشروطيت تا اواخر دوره قاجاريه)(16 فيش)6- پوشاك زنان از دوره رضاخان تا اواخر دوره پهلوي (دوره هاي 8،7،6)(101 فيش)
    جمع كل    276  فيش
     * پوشاك مردان
1- پوشاك مردان، از صدر اسلام تا حمله مغول(83 فيش)
2- پوشاك مردان، دوره دوم (از حمله مغول تا تشكيل دولت صفويه)(16 فيش)
3- پوشاك مردان، دوره سوم (صفويه، زنديه، افشاريه) (122 فيش)
4- پوشاك مردان، دوره چهارم (از اوايل دوره قاجاريه تا صدر مشروطيت)( 261 فيش)
5- پوشاك مردان، دوره چهارم و پنجم(كل دوره قاجاريه از ابتدا تا پهلوي)( 62 فيش)
6- پوشاك مردان، دوره پنجم(از صدر مشروطيت تا اوايل دوره پهلوي)( 82 فيش)
7- پوشاك مردان، دوره ششم (رضا خان)( 95 فيش)
8- پوشاك مردان، دوره هاي (8،7،6) دوره پهلوي اول و دوم(14 فيش)
9- پوشاك مردان، دوره قاجاريه و اوايل دوران پهلوي(دوره 6،5،4)(5 فيش)
10- پوشاك مردان، دوره هشتم (پهلوي)( 48 فيش)
11- پوشاك مردان، دوره هفتم (پهلوي)( 30 فيش)
جمع كل فيش ها: 818
* فهرست مقالات موجود در واحد تحقيقات طراحي لباس سيما فيلم (تاريخچه لباس در ايران)
1- پارچه هاي صفوي(صنعت پوشاك/ شماره 19/ نيمه آذر 84)
2- متحدالشكل شدن لباس در دوران پهلوي اول(صنعت پوشاك/ شماره يك/ بهمن 82)
3- بررسي اجمالي پوشاك بانوان در دوره تيموري(صنعت پوشاك/ شماره 26 / نيمه تير 85)
4- مروري بر تاريخچه لباس و سوزن دوزي هاي ايران(صنعت پوشاك/ شماره 32 و 33 / دي و بهمن 85)
5- نگاهي به تاريخ پوشاك ايران(صنعت پوشاك/ شماره صفر/ دي 83)
6- تحول لباس زنان ايران دو سده اخير(صنعت پوشاك/ شماره 8 و 9 / آذر 82)
7- پوشاك ايرانيان از نيمه حكومت قاجار تا بعد از انقلاب اسلامي(كتاب ماه هنر/بهمن و اسفند 1378)
8-پوشاك ايرانيان از چهارده قرن پيش تا آغاز دوره پهلوي(كتاب ماه هنر/ بهمن و اسفند 1378)
9- تحول لباس در ايران(كتاب ماه هنر/بهمن و اسفند 1378)
10- پژوهشي در مورد پوشاك ايران(كتاب ماه هنر/بهمن و اسفند 1378)
11- روئين تني و پوشاك مقدس(كتاب ماه هنر/بهمن و اسفند 1378)
12- اطلس مردم نگاري پوشاك ايران(كتاب ماه هنر/بهمن و اسفند 1378)
13- پوشاك باستاني ايرانيان(كتاب ماه هنر/بهمن و اسفند 1378)
14- اروپايي ها و لباس ايرانيان(كتاب ماه هنر/بهمن و اسفند 1378)
15- زري بافي در دوره صفوي(كتاب ماه هنر/بهمن و اسفند 1378)
16- منسوجات قاجاري(كتاب ماه هنر/بهمن و اسفند 1378)
17-پوشاك ايرانيان باستان(فصلنامه تخصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره هفتم/ بهار 86)
18- پوشاك اشكاني و پارتي(فصلنامه تخصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره چهارم/ سال اول)
19- لباس و پوشاك ايران در دوره صفويه
20- شاهكارهاي هنر ايران: منسوجات دوره صفويه(صنعت پوشاك/ شماره 13 / ارديبهشت 84)
21-پوشش زنان در عهد صفويه(صنعت پوشاك/ شماره 13 / ارديبهشت 84)
22-لباس و پوشاك بانوان ايراني از صدراسلام تا آغاز دوره صفويه
23-آشنايي با پوشاك قديمي
24- بررسي پوشاك بانوان ايراني از قديمي ترين دوران
25- ساسانيان، لباس و پوشاك ايرانيان در دوره ...
* مقالات متفرقه
1-جوانان و الگوبرداري(صنعت پوشاك/ شماره 25 / نيمه خرداد 85)
2-طراحي مد با بي بندوباري فاصله دارد(صنعت پوشاك/ شماره 25 /نيمه خرداد 85)
3- اولين همايش تاريخچه پوشاك بانوان ايراني(صنعت پوشاك/ شماره 7،6 /مهر و آبان 83)
4- طراحي لباس ملي(صنعت پوشاك/ شماره 14 /تير 84)
5- فرهنگ و پوشش ايراني از نگاه مردم و كارشناسان(صنعت پوشاك/ شماره 30 و 31/ آبان و آذر 85)
6- لباس پرستاران(صنعت پوشاك/ شماره 30 و 31 /آبان و آذر 85)
7- هاليوود و نماد مد ايتاليا(صنعت پوشاك/ شماره 18 /نيمه آبان 84)
8- هنر طراحي لباس در ايران و كاستي ها(صنعت پوشاك/ شماره 24 /نيمه ارديبهشت 85)
9- زيباشناسي لباس(صنعت پوشاك/ شماره 16 /شهريور 84)
10- پذيرش جايگاه طراحان صاحب سبك و تأثير آن بر صنايع پوشاك و كفش(صنعت پوشاك/ شماره 16 /شهريور 84)
11- مد چيست و چگونه به وجود مي آيد؟( صنعت پوشاك/ شماره صفر/ دي 82)
12- نظريه هاي مد (صنعت پوشاك/ شماره 3 و 4/ ارديبهشت وخرداد 83)
13- لباس انسان را مي سازد(صنعت پوشاك/ شماره 3 و 4 /ارديبهشت و خرداد 83)
14- چگونه بهتر جلوه كنيم؟( صنعت پوشاك/ شماره 5 /تير 83)
15- صنايع پوشاك كشور از فقر دانش رنج مي برد(صنعت پوشاك/ شماره 5/ تير 83)
16- زيباشناسي پوشاك(صنعت پوشاك/ شماره 5 /تير 83)
17- ذن و هنر طراحي مد(صنعت پوشاك /شماره 26/ نيمه تير 85)
18- بررسي پوشاك بانوان ايران(صنعت پوشاك/ شماره 10/ بهمن 83)
19- انسان ها شكوه خداوند، لباس شكوه انسان(صنعت پوشاك/ شماره 10/ بهمن 83)
20- موزه لس آنجلس بخش منسوجات و پوشاك(صنعت پوشاك/ شماره 2 /اسفند 82)
21- نگاهي به شوي زنده لباس در سالن حجاب(صنعت پوشاك/ شماره 2 /اسفند 82)
22- نقش موزه هاي پوشاك در تكوين و شكوفايي صنعت پوشاك(صنعت پوشاك/ شماره 2/ اسفند 82)
23- تأثير پوشاك در ارتباطات و شخصيت آدمي(صنعت پوشاك/ شماره 2 /اسفند 82)
24- البسه نامأنوس(كتاب ماه هنر/ بهمن و اسفند 78)
25- رواج پوشش كامل اسلامي(كتاب ماه هنر/ بهمن و اسفند 78)
26- شاخص هاي نمادين در لباس عروس(كتاب ماه هنر/ بهمن و اسفند 78)
27- موجي كه فرو نشست به ياد جليل ضياءپور(كتاب ماه هنر/ بهمن و اسفند 78)
28- نگرشي بر وضع لباس جامعه(كتاب ماه هنر/ بهمن و اسفند 78)
29- گزارشي از نمايشگاه پوشاك سنتي ايران و هلند(كتاب ماه هنر/ بهمن و اسفند 78)
30- قصه زني كه مد را به ايران آورد(فصلنامه تخصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره سوم/ اسفند 84)
31- هنر طراحي لباس(فصلنامه تخصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره هفتم/ بهار 86)
32- جايگاه پارچه و لباس در قرآن(فصلنامه تخصصي هنر/گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره هفتم/ تابستان 86)
33- رونق خياطي در تهران(فصلنامه تخصصي هنر/گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره هفتم/ تابستان 86)
34- دختران جوان و پيروي ازمد(فصلنامه تخصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره هفتم/ تابستان 86)
35- مد و باقي قضايا(فصلنامه تخصصي هنر گروه طراحي و پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره دوم/ آذر و دي 84)
36- لباس در ديدگاه قرآن(فصلنامه تخصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره ششم/ زمستان 85)
37- چادري با هويت ايراني(فصلنامه تخصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره ششم/ زمستان 85)
38- جشنواره لباس هاي سنتي ومدرن ايران در اروپا(فصلنامه تخصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره يك/ خرداد 84)
39- مدگرايي ناهنجاري يا نوجويي؟(فصلنامه تخصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره يك/ خرداد 84)
40- مد(طراحي و پارچه و تزئينات/ شماره چهارم/ سال چهارم/ تابستان 86)
41- بازيافت پوشاك براي لباس صحنه(طراحي پارچه و تزئينات/ شماره چهارم/ سال چهارم/ تابستان 86)
42- اهميت شناخت اندام در طراحي لباس(طراحي پارچه و تزئينات/ شماره چهارم / سال چهارم/ تابستان 86)
43- لباس پيامبر اكرم(ص)(صنعت پوشاك/ شماره 13 /ارديبهشت 84)
44- گلدوزي روي پارچه
45- حجاب و فلسفه آن در اسلام
46- آشنايي با مراكز پژوهشي پوشاك ايراني درجهان(صنعت پوشاك/ شماره 13 / ارديبهشت 84)
47- پيركاردن كيست؟(پوشاك ايران/ شماره 5 و 6)
48- پوشاك در گذر زمان
49- رسانه پوشاك
50- طراحان مد از چه چيز الهام مي گيرند؟(صنعت پوشاك/ شماره 13/ ارديبهشت 84)
* تاريخچه لباس در جهان
1- لباس هاي قرن بيست و يكم(صنعت پوشاك/ شماره صفر/ دي 83)
2- مد خانم هاي ويكتوريايي 1900 ـ 1850 (صنعت پوشاك/ شماره 4، 3 / ارديبهشت و خرداد 83)
3- تاريخ لباس هند(صنعت پوشاك/ شماره 25/ نيمه خرداد 85)
4- مد سال هاي 1930 تا 1990 (صنعت پوشاك/ شماره 6 و 7 /مهر و آبان 83)
5- عكس هاي عروسي دهه 40 (صنعت پوشاك شماره 6، 7 /مهر و آبان 83)
6- مردان دوره ويكتوريايي چه لباسي مي پوشيدند؟(صنعت پوشاك/ شماره 6 و 7/مهر و آبان 83 )
7- سبك هاي طراحي لباس در قرن بيستم(صنعت پوشاك/ شماره 14 /تير 84)
8- بررسي اجمالي لباس گوتيك(صنعت پوشاك/ شماره 14 /تير 84)
9- كلاه زنان قرون وسطي(صنعت پوشاك/ شماره 26 /نيمه تير 85)
10- ايرلند و لباس هاي سنتي آن(صنعت پوشاك/ شماره يك/ بهمن 82)
11- پوشاك پسران در سال هاي 1860(صنعت پوشاك/ شماره يك/ بهمن 82)
12- مد سال هاي 1900 تا 1930 (صنعت پوشاك/ شماره 5 /تير 83)
13- پوشاك و بافته هاي درباري هند(صنعت پوشاك /شماره 5 /تير 83)
14- تاريخچه پژوهش هاي مردم شناختي پوشاك در اروپا(كتاب ماه هنر/ بهمن و اسفند 1378)
15- لباس مسلمانان در شبه قاره هند(كتاب ماه هنر/ بهمن و اسفند 78)
16- منسوجات پازيريك( كتاب ماه هنر/ بهمن و اسفند 78)
17- فرهنگ لغت البسه مسلمان
18- تاريخچه كلاه(پوشاك ايران/ شماره 7 و 8)
19- پوشاك غرب و ميراث رومي ها(صنعت پوشاك/ شماره 8 و 9/ آذر و دي 83)
20- طول دامن در طول تاريخ(صنعت پوشاك/ شماره 1 / بهمن 82)
21- مد در دهه 1930 (پوشاك ايران/ شماره 5 و 6)
22- مد در دهه 1940 (پوشاك ايران/ شماره 8 و 7)
23- مد در دهه 1960 (پوشاك ايران/ شماره 8 و7)
24- سياه براي زنان (صنعت پوشاك/ شماره 15 /مرداد 84)
* جايگاه رنگ در طراحي لباس
1- رنگ ها چه مي گويند؟(صنعت پوشاك/ شماره 2 /اسفند 82)
2- نماد شناسي رنگ در اشعار سهراب سپهري(فصلنامه تخصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره 7 / بهار 86)
3- نمادشناسي رنگ در اشعار سهراب سپهري(فصلنامه تخصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره 8 /تابستان )86
4- رنگ و تركيب آن(فصلنامه تخصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره پنجم/ پاييز 85)
5- رنگ در اديان (فصلنامه تخصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره 1 /خرداد 84)
6- رنگ و تركيب آن(فصلنامه تخصصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره 4 /سال اول)
7- جادوي رنگ در لباس(طراحي پارچه و لباس و تزئينات /شماره 4/ سال چهارم/ تابستان 86)
8- هارموني رنگ ها(پوشاك ايران/ شماره 5 و6)
9- راه تعادل هماهنگي در وزن رنگ ها(پوشش/ سال اول/ شماره اول)
* لباس هاي سنتي و محلي ايران
1- تركمن هاي ايران (قسمت دوم)(صنعت پوشاك/ شماره 25/ نيمه خرداد 85)
2- تركمن هاي ايران(قسمت اول)صنعت پوشاك/(شماره 24/ نيمه ارديبهشت 85)
3- پوشاك مردم بوشهر(صنعت پوشاك/ شماره 8 و 9 /آذر و دي 83)
4- لباس خنج(صنعت پوشاك/ شماره 28 و 29 /شهريور و مهر 85)
5- شناخت پوشاك، آداب و فرهنگ ايل قاراپاپاخ(صنعت پوشاك/ شماره 19 /نيمه آذر 84)
6- پوشاك مردم خوزستان(كتب ماه هنر/ بهمن و اسفند 78)
7- پوشاك جنوب( كتاب ماه هنر/بهمن و اسفند 78)
8- آغازي بزرگ بر پژوهش پوشاك(كتب ماه هنر/ بهمن و اسفند 78)
9- پوشاك سنتي استان ايلام(كتب ماه هنر/ بهمن و اسفند 78)
10- جلوه هاي آئيني پوشاك در نزد مردم گيلان(كتب ماه هنر/ بهمن و اسفند 78)
11- پوشاك در باورهاي عاميانه(كتب ماه هنر/ بهمن و اسفند 78)
12- لباس هاي سنتي ايران(كتب ماه هنر/ بهمن و اسفند 78)
13- مردم نگاري پوشاك سنتي استان سمنان(كتب ماه هنر/ بهمن و اسفند 78)
14- پوشش سر زنان ايلامي(فصلنامه تخصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره ششم/ زمستان 85)
15- لباس و پوشاك بختياري ها
16- لباس و پوشاك بانوان زرتشتي
17- رودوزي هاي سنتي(صنعت پوشاك/ شماره 14 /تير 84)
18- تأثير نقوش سنتي بر لباس هاي مدرن امروز(صنعت پوشاك/ شماره 10 /بهن 83)
19- ترمه از گذشته تا حال(فصلنامه تخصصي هنر/ گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده شريعتي/ شماره هشتم/ تابستان 86)
20- لباس و پوشاك بانوان هرمزگان(پوشاك ايران/ شماره 11)
* طراحي لباس در سينما، تلويزيون و تئاتر
1- لباس و سينما(صنعت پوشاك/ شماره 34 و 35/فروردين و ارديبهشت)
2- طراحي لباس«ارباب حلقه ها»(صنعت پوشاك/ شماره 3 و 4 /ارديبهشت و خرداد 83)
3- «كافه ستاره» فيلمي پرستاره با طراحي لباس سخت(صنعت پوشاك/ شماره 28 و 29 /شهريور و مهر 85)
4- لباس «ليلي و مجنون»(صنعت پوشاك/ شماره 28 و 29 / شهريور و مهر 85)
5- طراحي لباس در سينماي ايران(صنعت پوشاك / شماره 1 / بهمن 82)
6- رسانه و پوشاك(صنعت پوشاك/ شماره 26 / نيمه تير 85)
7- پوشاك در سينماي ايران(صنعت پوشاك/ شماره 26 /نيمه تير 85)
8- لباس«شام عروسي»(صنعت پوشاك/ شماره 32 و 33/ دي و بهمن

عبدالرضارضایی
+ نوشته شده توسط عبدالرضا رضایی در شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ و ساعت 17:9 |

ضرورت حضور خیرین  و واقفین و فعالان اقتصادی در عرصه تولید محصولات فرهنگی ورسانه ای

 

وقتی برای نوشتن مقاله ای در خصوص حضور به اصطلاح خیرین یهودی (یعنی همان خاخام های یهودی) مطالعاتی را در کتب ومنابع مختلف شروع کردم  به این نتیجه رسیدم که نقطه شروع و طراحی جنگهای رسانه ای غرب با سازماندهی سازمان های اقتصادی یهود و صهیونیست آغاز شد آنها به خوبی  نبض اقتصاد آمریکا را بدست گرفتند و در کنار سلطه برسایر منابع اقتصادی آمریکا بر صنعت سینما نیز مسلط شدند و این مهم میسر نشد مگر با تغییر نگرش فعالان اقتصادی یهود در خصوص انتقال سرمایه های کلان از بخش نفت وصنایع اسلحه سازی به بخش تولید محصولات رسانه ای  که بخش اعظم آن به هالیوود انتقال یافت  ودر واقع سرمایه عظیمی به صنعت سینمای هالیوود تزریق شد به گونه ای که طی سه دهه توانست حدود 90 درصد تولیدات هالیوود را در جهت اهداف سلطه طلبانه فرماندهی وسازماندهی نماید.

اسطوره های صهیونیستی را وارد صنعت سینما کردند و بزرگترین شرکت های فیلم سازی را در آمریکا پدید آوردند و در واقع می توان گفت سینما سرزمین موعود  صهیونیست شد چرا که در واقعیت نتوانستند در سرزمین موعود به آن وعده هایی که به آنها داده شد برسند و شعارهای خود را (از نیل تا فرات) به واقعیت برسانند واز این رو با ابزار توانمند سینما سرزمین موعود را برای خودشان در فیلم های مختلف ترسیم می کنند. ناگفته نماند اختاپوس صهیونیسم در همه مقوله های رسانه ای مجهز به میدان آمده از مطبوعات گرفته تا سینما وتلویزیون. اما آن میزان انرژی  که در سینما وتلویزیون  خرج کرده در سایر رسانه ها هزینه نکرده است. و این مهم جز به کمک مؤسسات مالی یهودی –صهیونیستی میسر نشده است، مؤسسات مالی که لابی قدرتمندی چون لابی ایپاک (بنیاد امور عمومی آمریکا واسرائیل) آنها را تغذیه می کنند. ایپاک آنچنان در سیاست وهالیوود تأثیر گذار است که برخی آن را « سلطان واشنگتن » نامیده اند به طوری که بسیاری از سرمایه داران وفعالان بزرگ اقتصاد صهیونیست و خیرین وخاخام های یهود با کمک بنیاد ایپاک توانسته اند بخش اعظمی از سهام  شرکت های بزرگ فیلمسازی را خریداری کنند و یا تحت تملک خود درآورند.

به هر حال شاید نیاز به توضیح نباشد  اما اینها که گفته شد وظایف خیرین  و واقفین وفعالان اقتصادی ایران اسلامی را سنگین می کند . اینجانب در این نوشته مقاله گونه  یا به قول خودم در این شکوایه نامه سئوالاتی را برای واقفین و فعالان اقتصادی کشورمان مطرح کردم تا شاید تلنگری زده باشم و حجت را برخودم تمام کرده باشم. از سوی دیگر دولت وسازمان صدا وسیما یک تنه در این نظام مقدس در مقابل این سازماندهی های پر هزینه و سهمگین ایستاده و تا آنجا که می توانند سریال وفیلم تولید می کنند . اما کافی نیست . تصور کنید که اگر فعالان اقتصادی وخیرین وارد این عرصه ها شوند علاوه بر برکاتی که برای جامعه  اسلامی دارد، منفعت زیادی  نیز برای آنان به لحاظ اقتصادی خواهد داشت  به هرحال ما می توانیم با هالیوود رقابت کنیم و این غول رسانه ای را بشکنیم  در ادامه نکاتی  را به شرح ذیل تقدیم می کنم وامیدوارم خیرین وفعالان اقتصادی وهمچنین  مسئولین رسانه های فرهنگی به آن توجه کنند . البته ناگفته نماند طرح ونقشه ای نیز برای این مهم وجود دارد که در صورت مشاهده علاقمندی در دلسوزان ) و در صورت درخواست ارائه خواهد شد.

1-  مامتوجه نشدیم که می شود از کتاب کباب خورد ، غربیها واروپاییها کتابهای ما را بردند  واز آن کبابهای زیادی خوردند وپیشرفت کردند وهنوز هم اینچنین است . فکرهای ما را می برند . متفکرین ونخبگان ما را می برند . اما ... ما کتاب می نویسیم  ولی به آن عمل نمی کنیم . حالا آنقدر داشته های خودمان را تحریف می کنند که متأسفانه در مورد داشته های اصیل ما در حوزه تمدن وهنر وفرهنگ بیش از چند صفحه در هر کتابی از ایران سخن نگفتند.دریغ از یک صفحه . اروپا وآمریکا مراکز مطالعاتی می زنند (مانند بنیاد سوروس- مؤسسه راکفلر – اندیشکده انیشتین و...) واز فرمول دوپیازه آلو سفره ما  تا فرمول های پیچیده سیاسی، مذهبی ، اجتماعی ، غنی سازی و ... تحقیق می کنند ، پژوهشگر به کار می گیرند و خرج می کنند  تا نقاط قوت وضعف ما را پیدا کنند و در قالب و پوشش مؤسسه ها ، مراکز مطالعاتی ، NGO   ها ، اندیشکده ها به جاسوسی واقدام علیه نظام های الهی در سراسر دنیا می پردازند. اساتید دانشگاههایشان را بکار می گیرند وفرمول های ظریف براندازی با نام دمکراسی می نویسند ونسخه تجویز می کنند.(پدر خوانده انقلاب مخملی آقای جین شارپ)

از سوی دیگر پشت پرده ماجرا:

2-  خیرین وخاخام های یهودی آقایان(همان مؤسسات و مراکز) را با هنگفت ترین اعتبارهای مالی وتجهیزاتی تغذیه می کنند کتاب جنگ رسانه ای را می نویسند. براساس آن بزرگترین ومؤثرترین  ابزار را به دست می گیرند ، آرایش رسانه ای می گیرند وتاکتیکهای ضد فرهنگی و ضد دموکراسی طراحی می کنند  واز آن کباب سبز مخملی  برای خودشان درست می کنند  ولذت آن را می برند و وجهه واعتبار  30 ساله نظام را در یک چشم  به هم زدن پامال می کنند  . شبکه های ماهواره ای ضد انقلاب را با فیلم وسریال ومسابقه از ماهها قبل بسیج می کنند که حرکت نرم خود را آغاز کنند ، که داشته های فرهنگی را تخریب کنند  وارتباط جوانها ونوجوان های ما را  با داشته های فرهنگی ، مذهبی واعتقادی قطع کنند و ذهنشان را برای پذیرش دموکراسی غربی آماده سازند.

3-  با وقایع اخیر دو نکته روشن شد . اول اینکه : جدی بودن سرمایه گذاری مادی ومعنوی بلند مدت ودر رأس آن انگلیس خبیث و آمریکا در براندازی نظام امام زمان و اینکه این حرکت اخیر حاصل 20سال کار آنها بود . دوم اینکه : ما به بیانات رهبر معظم انقلاب درست توجه نکردیم   و لااقل درست به آن عمل نکردیم  . ایشان بارها فرمودند تهاجم فرهنگی ولی ما کاری نکردیم (برای جوانان برنامه ریزی وسرمایه گذاری نکردیم  تا به ظرفیتهای خودشان پی ببرند) بعد فرمودند آی مردم دیگر تهاجم نیست یک شبیخون فرهنگی است .باز هم هر کسی ، هردستگاهی  تفسیری کرد  وراه خودش را رفت وباز هم جوانان و نوجوانان رها شدند. این باعث شد دشمنان بسیج شوند وبا استفاده از ابزارهای رسانه ای (شبکه های تلویزیونی ماهواره ای – اینترنت – مراکز مطالعاتی )  اول ذهن جوانان ونوجوانان ما را آماده کنند  برای قطع رابطه با داشته هایمان (ائمه و ولایت فقیه ، فرهنگ ، مذهب و... ) ودر مرحله دوم نقد نرم وموذیانه نظام و ولایت فقیه وشستشوی ذهن ها وبعد ضربه آخر . بدون آنکه بدانی پشت این پرده رنگارنگ ، سلطنت طلبها ،منافقین ، فرصت طلبهاو مارقین و قاسطین وفاسقین و... طراح آن بوده اند . آنهم  باز با حمایت به اصطلاح خیرین مدرن وخاخام های پولدار یهودی وصهیونیست.

4-  واما خیرین ونیکوکاران و فعالان اقتصادی وسرمایه گذاران ما در این 20 ساله چه کردند: بدون توجه به اینکه در این زمان کار خیر چیست و تعریف کار خیر با توجه به اقتضائات زمانی چیست همه خیر خود را صرف مدرسه سازی ، مسجد سازی وبیمارستان سازی کردند  که در جای خود حرفی وحدیثی در آن نیست. اما من این سؤال را از خیرین عزیز دارم در بی ثباتی  وهرج ومرج فرهنگی و اجتماعی خیرین خیرشان را کجا می خواهند صرف کنند وبرای چه کسی. در بی ثباتی کدام شاخص های فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی رشد می کند ، در بی ثباتی به چه کسی می خواهید خدمت کنید.

5-  از مسئولین دستگاههای دولتی متولی امور فرهنگی واجتماعی هم که در طی این 20سال اخیر مشغول خودشان بوده اند  وما راهم مشغول خودشان کرده اند با برگزاری همایش ها وکنگره ها ونشستهای پر خرج ولی کم تأثیر ، این سؤال را دارم:  در بی ثباتی  می خواهند مسئول کجا باشند این مسئولین. سالهاست هیچ وحدت رویه ای در حرکت های فرهنگی وتجمیع اعتبارها وانرژی ها  به نفع این حرکت صورت نگرفته وحالا داریم ضربه  این عدم وحدت را می خوریم.

6-  واما من برای فارس وشیراز  دلم ریش ریش است. آهای مردم من احساس خطر می کنم ، آهای متفکرین و ونخبگان فارس من یک جوان فارسی اعلام خطر می کنم .آهای نماینده محترم ولی فقیه من اعلام خطر می کنم برای جوانان ونوجوانان این خطه  .

اینجا هسته های مقاومتی داشتیم که پایه واساس آن خیرین ومعتمدین بودند ؛ ربانی بهایی ستیز ، نورالدین ظلم ستیزو سلطنت ستیز – محلاتی دشمن ستیز – میرزای شیرازی  بیگانه ستیز – احمدبن موسای ابوسفیان ستیز -  کریم خان بیگانه  ستیز وهزاران  مجتهد  وعالم بزرگ  ودانشمند که در دارالسلام خاکشان کردیم  و خاک فراموشی  برسرمان ریختیم . اینها بخشی از داشته های ما هستندکه وقتی زورشان نرسد مانند اوایل انقلاب ترورشان کنند و از صفحه روزگار محوشان کنند . ذهن ما وجوانان ما  را از آنها منحرف می کنند . خیلی ظریف NGO  راه می اندازند با رنگ های مختلف و در آن NGO ها آنقدر به ذهنشان می ریزند که داشته های خودشان را فراموش می کنند . اصلاً نامی از داشته های ما نمی آورند. من از خیرین سؤال دارم  دربرابر NGO های ساختگی چه کردند چند NGO    متعهد ساختند وحمایت کردند . از خیرین می پرسم  با ابزار جدید تلویزیون – سینما چقدر برای احمدبن موسی – میرزای شیرازی و سایر داشته ها کار کردید ؟ مگر امام (رحمه ا... علیه) این همه نگفت تشکیلات خودتان را در برابر هجوم غرب زیاد کنید . کجاست تشکیلات شما.

دشمن در تحریکات اخیر غریب به 400 هزار نفر را سازماندهی کرد. با همین تشکلات  ولی با ابزار روز (تلویزیون – ماهواره – اینترنت ) به نیروهای خودشان کد می دادند مثل کدهای کودتای 28 مرداد( الان دقیقاً نیمه شب است) و عواملشان را قاطی مردم راهی خیابان ها کردند . اینها مطالعه کرده بودند جوانهای مارا با مطالعه و از بین بردن زیرساختهای فرهنگی منحرف کرده بودند . درست از جاهایی که برای جوانان کار نکرده بودیم وارد شدند واحساسات وهیجانات آنها را چاشنی مشکلات جوانان کرده و به اغتشاش کشیدند . استان فارس شده بود نقطه امید  واتکای مهره های دست نشانده و سالها در آب نمک خوابانده آمریکا وانگلیس خبیث ، آنهم به مدد کارهایی که ما برای جوانان نکردیم.

7-  هدف اصلی دشمن انهدام زیرساختارهای فرهنگی است (یعنی شستشوی مغز ودهن جوانان از داشته های گرانبهایشان ومعطوف کردن ذهن آنها به مشکلات  با ابزارهای رسانه ای تلویزیون وماهواره ) همه بایستی وبایستی احساس مسئولیت کنیم . مملکت امام زمان در خطر است .به خصوص خطه ما همیشه به دلیل اینکه به خطه جنوب ( یعنی محل فتنه انگیزی بیگانگان از دیرباز  از جمله پرتغال و انگلیس )نزدیکتراست  همیشه فارس را به  عنوان نقطه شروع وترانزیت حرکتهای خود انتخاب می کردند.

خیرین وسرمایه داران بایستی بیشتر احساس مسئولیت کنند ( نگویند دولت متولی است وظیفه ما نیست خدای نکرده ، ضربه ی بی توجهی نخورند)

احساس مسئولیت هم در برابر مملکت و نظام امام زمان و هم در برابر سرمایه شان (در بی ثباتی سرمایه شان بر باد است خسر الدنیا والاخره) همانطور که می دانیم در تحرکات اخیر انجمن پادشاهی یکی از اهدافش خیرین وسرمایه داران بود که آنها را شناسایی کرده  از آنها اخاذی کنند .

8-  اما در مورد داشته های فرهنگی  بایستی کارهای تأثیر گذار وماندگار با ابزارهای تأثیر گذار  کار کنیم.

اگر ما در مورد شاهچراغ کار نکنیم  تهران برای ما کار نخواهد کرد و بودجه های کلان خود را در طول این سی سال سابقه نداشته به شهرستانها اختصاص بدهد. بالاخره آنها خودشان اولویت های خاص خود را دارند  . دلیل آنهم این است که در این سالها هیچ شهرستانی  نتوانسته کارفاخری در مورد شهرش  یا مفاخر شهرش  انجام بدهد . کدام شهر در حد سریال امام علی وامام رضا برای امام زادگانش کار کرده است.

9-  خیرین و سرمایه گذاران ومتولیان بایستی بدانند شاخص های فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و دینی  با یکدیگر بایستی رشد کنند  با یک اتحاد  و وحدت رویه.                       

والسلام /عبدالرضا رضایی21بهمن88

 

+ نوشته شده توسط عبدالرضا رضایی در چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ و ساعت 18:36 |

نکات مهم در ماموریت جشنواره های رادیویی و تلوزیونی

پیشنهاد می شود در روند انتخاب آثار برتر در جشنواره های تلویزیونی ورادیویی که سالهاست برگزار می شود .برای بالا رفتن سطح آگاهی وسواد رسانه ای مخاطبان ونیز اثر بخشی بر فکر مخاطب ، مؤلفه های ذیل در انتخاب آثار برتر جشنواره ها مدنظر قرارگیرد.

یک اثر برتر باید توانسته باشد جایگاه تعلیم وتعلم را در معارف اسلامی به خصوص قرآن مجید به خوبی تبیین کند  تا از این طریق به ترغیب جامعه نسبت  به برگزاری مراسم ومناسک دینی کمک کرده باشد (و این مطلب با توجه به اینکه رسالت دانشگاه بودن صدا وسیما در اولویت اول افق رسانه قرار دارد اهمیت دوصد چندانی از بعد تفاوت رسانه  ما با رسانه های خارجی ایجاد می کند)

توجه واعتنا به اثر بخشی برنامه ها یکی از فاکتورهای مهمی است که در نگاه تجزیه وتحلیل رسانه ای باید به آن توجه خاص شود . اثر بخشی کلید موفقیت یک سازمان است . هیچ حد از کارائی نمی تواند  جای عدم اثر بخشی را بگیرد و اثر بخشی ناظر براین است  که آیا نتایج بدست آمده یا ستاده ها که از طریق صدا وسیما به شکل ستاده های شنیداری ودیداری به مخاطب منتقل می شود  با اهداف مورد انتظار واز قبل پیش بینی شده که این اهداف به صورت مدون در اختیار تولید کنندگان قرار داشته مطابقت دارد یا خیر  که پاسخ به این مهم تاحدی تکلیف ما را  نسبت به تأثیر یک برنامه ی خاص با توجه به فاکتورهایی که برای آن بعنوان اثر برتر در نظر گرفته شده است  مشخص می کند .

یکی از اهداف سازمان صداوسیما در بعد فرهنگی ارتقای آگاهی ها وتعمیق بینش عمومی وبصیرت در امور فرهنگی جامعه است. در این جا رسالت سازمان صدا وسیما در برطرف گردن این نیاز مهم آن هم در این برهه از زمان که کشورمان  با تهاجمات شدید فرهنگی نرم وسخت کشورهای بیگانه روبرو است  بیشتر احساس می شود . در این جا برای تفهیم این مهم واهمیت مسائل فرهنگی در رشد وشکوفایی وارتقاء سطح بصیرت آحاد  یک کشور به بیانی از فرمایشات معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) می پردازیم . ایشان فرمودند: اساس یک مملکت فرهنگ آن مملکت است وبرای اصلاح جامعه باید از فرهنگ شروع کرد . در جشنواره ها برنامه ای باید  به عنوان اثر برتر انتخاب شود که ضمن توجه به نیازهای فرهنگی کل جامعه به نیازهای فرهنگی قومیت های مختلف که در ایران اسلامی بسیار زیاد است  توجه  شود مبادا زرق وبرق بعضی از برنامه ها طوری جلوه گر شود که این نیاز فرهنگی قومیت های مختلف در  این سرزمین پهناور نادیده گرفته شود. زمانی  می توانیم به فرهنگ قومیت های مختلف احترام بگذاریم که این اصل را رعایت کنیم که اگر نوشته ای از دل یک شرایط زمانی وجغرافیایی خاص بیرون بیاید تصویرهای لازم ومتناسب با آن اندیشه نیز از دل آن فرهنگ بیرون بیاید که لاجرم این اثر بر روح وقلب مخاطبان حتی مخاطبان خارج از مرزهای جغرافیایی می نشیند وحتماٌ وقطعاٌ  تأثیر اساسی وفرهنگی خود  را می گذارد البته کارهای فرهنگی زیادی در این زمینه صورت گرفته  اما به دلیل اهمیت موضوع لازم است  به این مهم بیشتر پرداخته شود چرا که برای ارج نهادن به هویت ملی توجه به خرده فرهنگ های مختلف بسیار مهم واساسی است. (چرا که دشمن در جنگ نرم این خرده فرهنگ ها را هدف قرار داده است و این در حالی است که بسیاری از این خرده فرهنگ ها با بسیاری از اصول دینی ومذهبی ما عجین شده است و در واقع دشمن دین ومذهب ما را هدف قرار داده است)

جشنواره ها علاوه بر اینکه سلایق عامه ی مخاطبان را  لحاظ می کنند باید بتوانند درصد محدودی از آنها را که به گونه ای متفاوت به هنر وبرنامه های هنری نگاه می کنند مدنظر قرار دهد . همینطور که شبکه  چهار سیما به ارائه وپخش برنامه هایی می پردازد که مخاطبان خاص تری دارد وباید جشنواره ها به درصدهای کم اما تأثیر گذار جامعه نیز توجهی خاص نشان دهد.

ترویج وگسترش فرهنگ شهادت وایثار وانتقال آن به نسل آینده از دیگر مؤلفه هایی است که در جشنواره ها باید به آن توجهی خاص شود . در این برهه از زمان ضرورت ترویج چنین فرهنگی بیش از پیش احساس می شود. لازم است نوجوانان وجوانان امروز  با فرهنگ شهادت آشنا شوند . نسل جدید باید احساس کنند  در هر جایی از خاک این سرزمین قدم می گذارند  پا جای پای افرادی می گذارند که اگرآنها  جانشان را فدا نمی کردند الان به این راحتی نمی توانستیم زندگی کنیم باید قدر شناس وحافظ خون این سبکبالان عاشق باشیم وبه ایثار ایثارگران نیز ارج بنهیم وبه طور کل لازم است  فرهنگ شهادت  وایثار را به خوبی منتقل کنیم  . تحقیق وپژوهش برای یک برنامه  از جمله مواردی است که در انتخاب یک اثر برتر باید به آن توجهی خاص شود . امروزه با توجه به گسترش فن آوری اطلاعات وارتباطات ، برنامه ها باید از نظر محتوایی از عمق وغنای لازم  برخوردار باشند . شالوده واساس یک برنامه متن برنامه است  اگر در متن برنامه به گونه ای مناسب به مسائل ارزشی پرداخته شود  قطعاً در تصویر آن چیزی را مشاهده خواهیم کرد که فکر کرده ایم . بسیاری از برنامه ها هستند که در آغاز به دلیل داشتن متن مناسب وقوی با اقبال عمومی روبرو می شود اما در طول مسیر این اقبال عمومی بدلیل نداشتن محتوای مورد انتظار کمرنگ تر می شود تا جایی که حوصله مخاطب سر می رود لذا باید توجه داشت که مخاطبان از سطح سواد رسانه ای بالاتر برخوردارند که این را نباید نادیده گرفت.

از جمله مؤلفه های دیگری که در انتخاب اثر برتر جشنواره ها لازم است لحاظ شود این است که مسائل و موارد تکنیکی وفنی در تولید یک برنامه رعایت شود اگر برنامه ای  حتی از نظر کیفی توانسته باشد  جلب نظر کند  باید این نکته مهم را مدنظر قرار داد که آیا این برنامه توانسته است  در طول تهیه وتولید نکات تکنیکی  وفنی را رعایت کند.

موضوع های لازم دیگری نیاز به طراحی در جشنواره امسال و سالهای دیگر است وآن عبارت است از دشمن شناسی و تکنیکهای مورد نیاز برای مقابله با دشمن های رسانه ای.

نویسنده:عبدالرضا رضایی

 

وجود بر برکت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله خامنه ای مستدام باد.

+ نوشته شده توسط عبدالرضا رضایی در سه شنبه ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ و ساعت 13:29 |

عنوان مقاله : ساختار مستند وظرفیتهای آن

 

گستره وسیع ومتنوع کشور ایران همراه با فرهنگ ها وآداب ورسوم مختلف با مردمانی ساده وصمیمی همیشه دستمایه ای ارزشمند برای هنرمندان این مرز وبوم بوده است. به گونه ای که هرکدام از هنرها وبه ویژه هنرهای تجسمی به نوعی رنگ ولعاب این گستره وسیع را درقالب نقش ورنگ ونور وتصویر به خود اختصاص داده اند از سوی دیگر رسانه پر طرف دار  تلویزیون نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان نیز علاقه زیادی به ویزگی های فرهنگی واجتماعی نشان می دهد چرا که مخاطبان تلویزیون به عنوان علاقمندان بیان تصویری به دنبال این هستند که با آداب و فرهنگ ورسوم وشرایط اقلیمی مناطق مختلف آشنا شوند درست در همین نقطه است که تلویزیون با هنر  مستند سازی پا به عرصه بیان ویژه تصویری می گذارد بیانی خاص در قالب تصاویری که با واقعیت پیوندی مستقیم ومستحکم دارد . گرچه ایران را بهشت مستند سازان لقب داده اند اما باید اشاره کرد که این بهشت در جای جای این خطه پهناور  دارای تصویر ومعنی منحصر به فردی است . تصور کنید که طرحی برای تهیه یک برنامه  مستند در یکی از شبکه های سراسری تصویب می شود اگر موضوع طرح  به محدوده جغرافیایی خارج از استان تهران مربوط باشد ، گروه تولید برای ساختار برنامه قطعاً با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود وعمده آن عدم آشنایی بازبان محلی وارتباط ناقص گروه تولید با مردم بومی است که البته وجود این مسائل با اندک تفاوتهایی در همه جای ایران وجهان طبیعی  است واز آن گریزی نیست حال تصور کنید  همان طرح مستند  در یک شبکه محلی واستانی تولید شود .اولاً طراح برنامه با موضوع آشنایی بیشتر وکامل تری دارد وچه بسا ماهها .سالها موضوع را در ذهن خود پرورش داده است در چنین وضعیتی مشکلات عدیده مراحل تحقیق ونگارش وتولید برنامه به حداقل می رسد وآشنایی گروه تولید  با زبان وآداب وفرهنگ محلی قطعاً امر تولید را سهل می کند از طرف دیگر بسیاری از نکات و شاخص های مثبت فرهنگ های موجود  در آن منطقه یا استان در ضمن تولید وپخش چنین برنامه هایی احیا اشاعه وحفظ می شود. همچنین با این طریق می توان بسیاری از نکات منفی رسوخ یافته در فرهنگ عامه را به تدریج پالایش نمود آنوقت بعد از مدتی شاهد ترقی وبه روز شدن فرهنگ اقوام مختلف خواهیم بود در این راستا پرداختن به موضوع های متنوع فرهنگی وهنری از جمله پرداختن به هنرهای اصیل ،صنایع دستی ، مشاغل قدیمی وبه تصویر کشیدن زندگی هنرمندان از ویژگی خاصی برخورد است چراکه این هنرها واین هنرمندان از بطن جامعه فرهنگی ایران با آن همه تنوع اقلیمی وفرهنگی وبومی برخاسته اند بنابراین هنرمندان مستند ساز در هر شبکه استانی می بایست با مجهز کردن خود به پشتوانه تحقیقی مناسب وبا توجه به تسلطی که از اقلیم ومنطقه بومی خود دارند به سمت به تصویر کشیدن بهشت ایران حرکت کنند وهر آنچه از آداب ورسوم وسنت ها وهر آنچه که فرهنگ ایران واسلامی را ساخته است در ساختار زیبای مستند به نمایش در آورند. بنابرآنچه گفته شد بایستی به سمت ساخت مستند حرکتی عمیق تر و سریع تر از سوی مراکز استانی صورت گیرد در این صورت است که می توانیم برنامه های خود را در برابر تهاجم فرهنگی سمت وسویی سازنده بدهیم.   

                                   

 

                                    نویسنده : عبدالرضا رضایی

+ نوشته شده توسط عبدالرضا رضایی در شنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ و ساعت 12:1 |

 (رقبای «هالیوود » خواهند آمد)

Coming  soon

رسانه تلویزیون در ایران در حوزه های شبکه های ملی وشبکه های استانی بایستی پا را فراتر گذاشته  وبراساس فرمایش رهبر معظم انقلاب که بر تقویت تریبون های رسانه ای  برای رویارویی  با تهاجم  رسانه های غرب  تأکید دارند ، همت گمارد  وبا حمایت از  تشکیلات  تولید محصولات رسانه ای  (بخصوص ساختارهای تأثیر گذار تله فیلم وسریال ومستند ) در کشور مجامع هنری وفرهنگی را به تشکیل مجتمع های بزرگ  تولید محصولات رسانه ای در قالب تله فیلم  وسریال ترغیب نماید. اگر در هر شهرستان یک مجتمع بزرگ تولید محصولات رسانه ای  و تلویزیونی با حمایت رسانه استانی ،مسئولین استانی  و خیرین راه اندازی شود وبا یک برنامه ریزی  بلند مدت  طراحی مناسبی صورت گیرد . درزمان کوتاهی می توانیم  در برابر هالیوود که اکنون به پوچی گراییده است ودیگر چیزی برای مخاطبین ندارد ، قد علم کنیم وبا یک سینمای دینی ومتعهد مخاطبان مشتاق وتشنه حقیقت را  جذب نماییم  .بله شکی نیست که رقبای هالیوود خواهند آمد اما با رویکردی دینی و بشردوستانه .  به امید رسیدن به آن روز که نزدیک است .خوانندگان وبلاگ را به خواندن مطالبی در مورد نقش صهیونیست در هالیوود  دعوت می نمایم.

                                                                      عبدالرضا رضایی

 

 

شاید بتوان گفت که به دلیل اهمیت فراوان سینما وتلویزیون در دوره معاصر بود که صهیونیستها  به قدرت این ابزار فراگیر وتأثیر گذار  پی برده  ومهمترین واصلی ترین  شرکتهای فیلمسازی را در کشور آمریکا پدید آورند. البته با توجه به اغراض  سلطه طلبانه  صهیونیستها ، میل آنها به پایه گذاری  شرکتهای فیلمسازی در کشوری استعمارگر مانند آمریکا  بسیار طبیعی ومنطقی  به نظر می رسید. به هر حال صهیونیستها«هالیوود» را به عنوان  پایتخت سینمای جهان  معرفی کردند وبا سرمایه گذاری گسترده ای که خاخام های صهیونیست  بانی آن بودند بسیاری از سینماگران   فعال یهودی را از سرتاسر جهان به هالیوود آورده وآنها را به دنیای سینما وارد کردند . گرچه این سرمایه گذاری  نزدیک به سه دهه  به طول انجامید  اما در دراز مدت به قدرتی رسیدند که  به گفته کارشناسان آمریکایی حدود نود درصد هالیوود ، یهودی وصهیونیستی است . اشاره به نام  برخی از مهم ترین کارگردانها وتولیدکنندگان قدیم وجدید یهودی –صهیونیستی  هالیوود گواهی کوچک براین مدعاست که نام آنها  ذیلاٌ می آید : استیون اسپیلبرگ – رومن پولانسکی – استنلی کوبریک – تیم برون – وودی آلن ( با نام یهودی : کونیگسبرگ)- مل بروکس ( با نام یهودی ملوین کامینسکای) – بیلی وایلدر – سیدنی پولاک – ژوزف فون اشترنبرگ – جوئل سیلور – برانکو لاستیگ - - آدولف زوکر –ساموئل زلتسر- رابرت مردوخ- میشل ایزنر – سام گلدوین – جفری کاتزنبرگ – کارل لامل – مارکوس لوی- جری لوئیس – پل نیومن –سام ریمی – الیور استون و...

باتوجه به سیاستهای حاکم  بر هالیوود  که توسط این کارگردانان وتهیه کنندگان وبازیگران اجرا می شوند، هیچ سکی نمی ماند  که تقریباً هیچ خبری از مخالفان صهیونیسم در بین این عوامل سینمایی نیست. صهیونیستها در سینمای آمریکا آنچنان نفوذ دارند که مصطفی عقاد کارگردان فیلم « محمد رسول ا...» از معدود سینماگران مسلمانی است که توانست سالها محیط هالیوود وآمریکا را تجربه کند و در آنجا چندین فیلم بسازد . او دراین باره این چنین راز سلطه صهیونیستها بر هالیوود را برملا می سازد :

« در هالیوود همه چیز کنترل می شود ، حتی سوژه فیلم ها ، در آنجا همه کاره ، تولید کنندگان وتأمین کنندگان مالی صهیونیستها هستند که هرگز اجازه مطرح کردن سوژه کاری خلاف نظرشان را به کارگردانان (مستقل) نمی دهند»

یهودیان هالیوود مخصوصاٌ تهیه کنندگان وپشتیبانان مالی اصلی ، کاملاً به لابی های مختلف صهیونیستی واسرائیلی وابسته هستند . نمونه کاملاً واضح آن « رابرت مردوخ» (روبرت مرداک) یهودی استرالیایی الاصل است که در انگلیس ، آمریکا  و استرالیا نفوذ بسیار گسترده ای دارد. وی صاحب چندین کمپانی بزرگ  رسانه ای ، انتشاراتی وفیلمسازی است . مهم ترین دارایی رسانه ای مرداک ، شرکت عظیم  « نیوزکربوریشن» است. این ابر شرکت  فقط در سال 1996 میلادی حدود 10 میلیارد دلار سود کرد. در حال حاضر این شرکت بیش از 130 روزنامه را در جهان تحت سلطه دارد  و با مراجعه به دایره المعارف های اینترنتی  مانند « ویکی پدیا» نام چندین شرکت  ورسانه تابع آن خودنمایی می کند: شرکت فیلمسازی فاکس قرن بیستم که تسلط او بر هالیوود را هموار می کند . شبکه تلویزیونی – ماهواره ای فاکس وفاکس نیوز که نزدیک به سیاست های  نو محافظه کاران صهیونیست آمریکایی است، همچنین نیوز کروپ در انگلستان – شبکه تلویزیونی اسکای – وسه روزنامه کثیر الانتشار « تایمز»  - ساندی تایمز – سان را در اختیار دارد و رقیب بسیار قدرتمند تلویزیون BBC      محسوب می شود . به طور کلی  نیوز کروپ  به تنها یک چهارم کل رسانه های شنیداری ودیداری  وچاپی جهان را  تحت تملک خود دارد ، بسیاری از نشریات زرد  ومبتذل  را نیز تحت سلطه خود دارد واهداف صهیونیستی خود را با این حجم انبوه از رسانه ها به مخاطبانش در آمریکا ، استرالیا چین ، هند ، هنگ کنگ، ژاپن ، آمریکای لاتین و... منتقل می کند

 

 

منابع : روزنامه کیهان – فصلنامه هنر- جزوات مرکز پژوهشهای صدا وسیما

جمع آوری وتنظیم : عبدالرضا رضایی

+ نوشته شده توسط عبدالرضا رضایی در سه شنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ و ساعت 15:17 |

بسمه تعالي

 

 

گزارش عملكرد و مسئوليتها

 

 

 

 

تهيه و تدوين:

عبدالرضا رضايي

 

 

 

 

مرداد89


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عبدالرضا رضایی در یکشنبه ۱۳۸۹/۰۵/۱۰ و ساعت 11:9 |

بسمه تعالی

اساسنامه « مجمع خیرین فرهنگی فارس»


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عبدالرضا رضایی در یکشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ و ساعت 14:58 |

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

« شبکه فارس »

واحد آموزش و پژوهش

« تحقیق برای فیلمنامه مستند »

 

 

عنوان تحقیق:

 

(نقاشی روی گچ)۴

 

محقق:

عبدالرضا رضایی

 

 

 

 

زمستان

1384


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عبدالرضا رضایی در شنبه ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ و ساعت 11:57 |

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

« شبکه فارس »

واحد آموزش و پژوهش

« تحقیق برای فیلمنامه مستند »

 

 

عنوان تحقیق:

 

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

« شبکه فارس »

واحد آموزش و پژوهش

« تحقیق برای فیلمنامه مستند »

 

 

عنوان تحقیق:

 

(نقاشی روی گچ)۳

 

محقق:

عبدالرضا رضایی

 

 

 

 

زمستان

1384

 

محقق:

عبدالرضا رضایی

 

 

 

 

زمستان

1384


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عبدالرضا رضایی در شنبه ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ و ساعت 11:42 |